Elérhetőségek

Klebelsberg Központ
Észak-Budapesti Tankerületi Központ

Cím: 1033 Budapest, Fő tér 1.
Telefon: (1)437 8868

Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Cím: 1031 Budapest, Arató Emil tér 1.
OM azonosító: 034848
Telefon/Fax: (1) 368-7818, (1) 430-0186
E-mail: aquincum-a@kszki.obuda.hu


Véletlenszerű Képek

eTwinning projekt a 4.c osztályban
2016/2017 - eTwinning projekt a 4.c osztályban
Képek: 18

Szociális támogatások

Normatív (állami) és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által nyújtott
gyermekvédelmi és tanulmányi támogatások


Kinek jár? Feltétel Normatív kedvezmény További támogatás a 3. kerületben lakó gyermekek részére Óbuda-Békásmegyer Önkormányzattól Összes kedvezmény Kedvezmények igazolására szolgáló dokumentumok
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1-8. évfolyamos tanuló 100% 0% 100% az Önkormányzat érvényes határozatának másolata
Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Jövedelemtől függetlenül 50% 45% 95% a Szakértői Bizottság határozata; vagy a Magyar Államkincstár igazolása; (3 hónapnál nem régebbi MÁK igazolás az emelt összegű családi pótlékról; valamint a lakcímkártya másolata)
Három vagy több gyermek esetén Amennyiben az 1 főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 42.750,-Ft-ot 50% 45% 95% Magyar Államkincstár három hónapnál nem régebbi igazolása a családi pótlékról; más iskolában (ált.isk., középisk., egyetem nappali tag. államilag finanszírozott) tanuló testvérekről iskolalátogatási igazolás; az ebédkedvezményhez, a kitöltött igénylőlap (letölthető, ill. gazdasági ügyintézőtől)
Három vagy több gyermek esetén Amennyiben az 1 főre jutó nettó jövedelem meghaladja a 42.750,-Ft-ot 50% 0% 50% Magyar Államkincstár három hónapnál nem régebbi igazolása a családi pótlékról; más iskolában (ált.isk., középisk., egyetem nappali tag. államilag finanszírozott) tanuló testvérekről iskolalátogatási igazolás; az ebédkedvezményhez, a kitöltött igénylőlap (letölthető, ill. gazdasági ügyintézőtől)
Gyermekét egyedül nevelő szülő Amennyiben az 1 főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 42.750,-Ft-ot 0% 60% 60% Az Adatlapon hivatalos munkáltatói jövedelemigazolás + Családi pótlék igazolása (bankszámla kivonat másolata vagy postai szelvény)
Alacsony jövedelem esetén Amennyiben az 1 főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 42.750,-Ft-ot 0% 45% 45% Az igénylést megelőző három hónapról kiállított igazolások a család összes jövedelméről; a Magyar Államkincstár három hónapnál nem régebbi igazolása a családi pótlékról; más iskolában (ált.isk., középisk., egyetem nappali tag. államilag finanszírozott) tanuló testvérekről iskolalátogatási igazolás; lakcímkártya másolat; igénylőlap a kedvezmény elbíráláshoz
***


Tanulóbiztosítás


A Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időtartamra a Groupama Biztosító Zrt.-vel kötött szerződést annak érdekében, hogy a biztosított korosztályba tartozó személyek a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően.